Клиенти

Фирма за рязане и кантиране на мебелни плоскости, гр.Благоевград

Клиент: "КРЕАТИВЕ" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари

Палетен стелаж гр.Пловдив

Клиент: "ВИТМАН БАТЕНФЕЛД БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 39 бр.
Тип метални стелажи: Стелажи за средни товари до 300кг

Печатница гр.Варна

Клиент: "ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 308 бр,

Палетен стелаж гр.София

Клиент: "СИКО С" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 960 бр.

Блок B, Office 1 Superstore - допълнение

Клиент: "КООПЕРАЦИЯ ПАНДА"
Тип метални стелажи: Палетна система за VNA коридори
Палетоместа: 850 броя

Палетен стелаж гр.Нови Искър - допълнение

Клиент: "ЖИВАНИ Д" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 18 бр.

Склад за препарати за растителна защита гр.Благоевград - фаза 3

Клиент: "Амитица" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 42 бр.

Фабрика за Хранителни добавки, гр.Сливница

Клиент: "НУТРЕНД БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 165 бр.

Палетни стелажи, гр.София

Клиент: "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС" ЕАД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 57 бр.
Тип метални стелажи: Стелажи за средни товари до 300кг

Палетни стелажи, гр.Стара Загора

Клиент: "КИБЕРИС" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 50 бр.

Склад за почистващи препарати, гр.София - Фаза 2

Клиент: "КРИСТЕНС БГ" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки палети
Палетоместа: 36 бр.

Книжна борса, гр.София

Клиент: "ПОЛИХРОН" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 28 бр.

Производствен склад с.Златитрап - Фаза 2

Клиент: "БУВЕЛКО" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 27 бр.

Склад за перилни препарати гр.Варна

Клиент: "ПЛАНЕТ СТРОЙ " ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 72 бр,

Палетни стелажи, гр.София

Клиент: "ТАЙТЪН МАШИНАРИ БЪЛГАРИЯ" ЕАД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 68 бр,

Склад за Вендинг апарати, с.Тополи - Фаза 2

Клиент: 'БЛЕК СИИ КОФИ" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари

Палетни стелажи, с.Тополи

Клиент: "ИНЖ КОНСУЛТ" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 54 бр,

Фирма за изграждане на Вятърни генератори, гр.Каварна

Клиент: "ВЕСТАС БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 60 бр,

Склад за Книги, гр.София

Клиент: "БУУК ТРЕНД" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 450 бр,

Фабрика за Електроагрегати, с.Вакарел

Клиент: "ЕНЕРГИЯ-МАРВАКОВ" EООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 152 бр.

Бирена борса гр.София

Клиент: "БИНДИНГ БЪЛГАРИЯ" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 208 бр.

Склад за врати, гр. Нови Искър - Фаза 2

Клиент: "КРУМОВ-С3" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 26 бр,

Фабрика за текстил - 2, гр.София

Клиент: "ЕС ЕЙЧ ЕЛ ХЕЛТКЕЪР" ЕАД
Тип метални стелажи: Комбинирани - стелажи за средни и за тежки товари

Склад козметика гр.София

Клиент: "ЛИЛИЕ ДРОГЕРИЕ"
Тип метални стелажи: Стелажи за палетни товари
Палетоместа: 775 бр.

Фабрика за Биоторове, гр.София

Клиент: "СОУ ГРОУ" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 165 бр

Склад за алкохолни и безалкохолни напитки гр.София

Клиент: "КОМЕТА-3" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 63 бр.

Фабрика за врати, гр.Брезник

Клиент: "ЛОГЕЛ" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 45 бр.

Фабрика за текстил, гр.София

Клиент: "ЕС ЕЙЧ ЕЛ ХЕЛТКЕЪР" ЕАД
Тип метални стелажи: Комбинирани - стелажи за средни и за тежки товари

Магазин за хранителни добавки, гр.Перник

Клиент: "ПИ ЕМ ПИ 2023" ЕООД
Тип метални стелажи: Търговско оборудване
Капацитет: 1 гондоли * 2 м + крайстенен стелаж

Склад за ел.материали, гр.Пловдив

Клиент: "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 252 бр,

Ветеринарен склад

Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 207 бр.

Склад за почистващи препарати, гр.Варна

Клиент: "КРИСТЕНС БГ" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки палети
Палетоместа: 24 бр.

Склад интернет търговия, гр.Варна

Клиент: "КРИОС ТРЕЙД" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 96 бр.

Хлебозавод, гр.Хасково

Клиент: "ТИМС ФУУДС" ЕООД
Тип метални стелажи: Палетни стелажи
Палетоместа: 33 бр.
Тип метални стелажи: Стелажи за средни товари до 400кг

Хладилен контейнер, гр.Бургас

Клиент: "ФРЕШ СЪПОРТ" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за средни товари до 400кг
Капацитет: 8 редици с дължина 6м и с по 5 нива

Склад за строителни материали, гр.Благоевград

Клиент: "МАРВИК" EООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 90 бр.

Склад за стрителни материали гр.София

Клиент: "АРГОС-71" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 68 бр.

Склад за гуми гр.Перник

Клиент: "СИГУРНОСТ ТОМОВ" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за гуми

Палетни стелажи, гр.Севлиево - Фаза 2

Клиент: "ПАРМА ТРАНС" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 18 бр.

Склад за плочки ЕСТЕТИКО - 4 фаза, гр.София

Клиент: "ЕСТЕТИКО - БРАТЯ ВЛАХОВИ"
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 48 бр.

Фабрика за Кофражи, гр.Николаево

Клиент: "БАЗА 8" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 24 бр.

Палетен стелаж, гр.Девня

Клиент: "ЛАНКА" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 42 бр.

Склад за авточасти, с.Кичево

Клиент: "АНДРЕА 2012" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 120 бр.

Палетен стелаж гр.Пловдив

Клиент: "ЛАВЪР ТРЕЙД" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 489 бр,

Склад за препарати за растителна защита гр.Благоевград - фаза 2

Клиент: "Амитица" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 36 бр.

Склад за авточасти, гр.Сливен

Тип метални стелажи: Стелажи за средни товари до 600 кг.

Склад за Вендинг апарати, с.Тополи

Клиент: 'БЛЕК СИИ КОФИ" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари

Склад за врати, гр. Нови Искър

Клиент: "КРУМОВ-С3" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 40 бр,

Палетен стелаж гр.Нови Искър

Клиент: "ЖИВАНИ Д" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 24 бр,

Склад за Безалкохолни напитки гр.София

Клиент: "ДРИНКЛАБ" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 18 бр,

Логистична база Office 1, с.Равно поле

Клиент: "КООПЕРАЦИЯ ПАНДА"
Тип метални стелажи: Предпазни бариери за стелажи.

Фабрика за кабели, гр.Севлиево

Клиент: "КЕМП" АД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 36 бр,

Склад за плочки ЕСТЕТИКО - 3 фаза, гр.София

Клиент: "ЕСТЕТИКО - БРАТЯ ВЛАХОВИ"
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 63 бр.

Склад за препарати за растителна защита гр.Благоевград

Клиент: "Амитица" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 51 бр.

Фабрика и склад за чай, гр.София

Клиент: "БЪЛГАРСКА ЧАЕНА КОМПАНИЯ"
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 114 бр.

Борса за крепежни елементи, гр.Варна

Клиент: "НИС 1" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 206 бр,

Фабрика за врати, гр.Брезник - Конзолен

Клиент: "ЛОГЕЛ" ООД
Тип конзолен стелаж: Стелажи за тежки товари.

Производствен склад с.Златитрап

Клиент: "БУВЕЛКО" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 75 бр.

Конзолни стелажи, гр.Сливен

Клиент: "ДСГ БЪЛГАРИЯ"
Тип метални стелажи: Конзолна система
Спецификация: Колона 4.00м, 4 нива, Товар рамо 300кг

Строителен хипермаркет, гр.Петрич

Клиент: "ТЕМАКС - ЮГ"
Тип метални стелажи: Търговско оборудване
Крайстенни стелажи, гондоли, интеграция

Склад корабостроителна фабрика, с.Езерово

Клиент: МТГ "ДЕЛФИН"
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 480 бр.

Магазин за хранителни добавки, гр.София

Клиент: "NITROTIGER"
Тип метални стелажи: Търговско оборудване
Капацитет: 3 гондоли * 4 м + крайстенен стелаж

Склад за козметика, гр.София

Клиент: "ЛИЛИЕ ДРОГЕРИЕ"
Тип метални стелажи: Стелажи за палетни товари
Палетоместа: 720 бр.

Логистична база - Фаза 2, гр.Бургас

Клиент: "МИРАМАР ЛОДЖИСТИКС"
Тип метални стелажи: Стелажи за товар 1300кг палет
Палетоместа: 120 бр.

Склад за гуми, гр.София

Клиент: "МЕДИНА МЕД"
Тип метални стелажи: Стелажи за гуми
Капацитет: 720 гуми

Мецанин площадка, гр.Варна

Клиент: "ЕЛБА" ЕООД
Тип метални стелажи: Мецанин площадка
Метален под, 250кг/м2

Мецанин площадка - Фаза 2, с.Труд

Клиент: "ВЕТО" ООД
Тип метални стелажи: Мецанин площадка
2 нива, 250кг/м2, парапет, стълба

Фабрика за текстил, гр.София - 2 фаза

Клиент: "ЕС ЕЙЧ ЕЛ ХЕЛТКЕЪР" ЕАД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 48 бр.

Склад за строителни материали - с.Козлец

Клиент: "ЕМСТРОЙТРАНС"
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 108 бр.

Склад за силози и резервоари, с.Калиманци

Клиент: "ЕС ЕМ КЕЙ НУР"
Тип метални стелажи: Палетни стелажи
Палетоместа: 196 бр.

Склад за плочки ЕСТЕТИКО - 2 фаза, гр.София

Клиент: "ЕСТЕТИКО - БРАТЯ ВЛАХОВИ"
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 64 бр.

Завод за микро процесори - гр.Видин

Клиент: "АЙХХОФ КОМПОНЕНТС БЪЛГАРИЯ"
Тип метални стелажи: Палетни стелажи
Палетоместа: 54 бр.

Супермаркет - Капитан Андреево - ГКПП Лесово

Клиент: "СУПЕРМАРКЕТ КАПИТАН АНДРЕЕВО"
Тип метални стелажи: Палетни стелажи
Капацитет: 2 редици по 6м, 2 нива

Склад за безалкохлни напитки - гр.София

Клиент: "АВАЛОН МАРКЕТ"
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 96 бр.

Палетни стелажи - Парфюмерия - гр.София

Клиент: "ВМ 1715" ЕООД
Тип метални стелажи: Палетни стелажи
Палетоместа: 60 бр.

Прокуратура - гр.Враца - архивни стелажи

Клиент: "ПРОКУРАТУРА" - ГР.ВРАЦА
Тип метални стелажи: Архивни стелажи
Капацитет: 45 стелажа, 4 нива, товар ниво 120кг

Складова база Регатта Кепитъл, гр.София

Клиент: "РЕГАТТА КЕПИТЪЛ"
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 144 бр.

Блок C, Office 1 Superstore

Клиент: "КООПЕРАЦИЯ ПАНДА"
Тип метални стелажи: Палетна система за VNA коридори
Палетоместа: 5216 броя

Логистична база, гр.Русе

Клиент: 'ДОНАУ ТРАНЗИТ"
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 1422 бр.

Мецанин площадка, с.Труд

Клиент: "ВЕТО" ООД
Тип метални стелажи; Мецанин площадка
2 нива, 250кг/м2, парапет, стълба

Склад строителни материали, гр.Троян

Клиент: "СТ ВЪЛЕВ"
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 192 бр.

Строителна борса Ди Ес Хоум, гр.София, Фаза 4

Клиент: "ДИ ЕС ХОУМ"
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари /палет 1350кг/
Палетоместа: 96 бр.

Склад за плочки ЕСТЕТИКО, гр.София

Клиент: "ЕСТЕТИКО - БРАТЯ ВЛАХОВИ"
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 108 бр.

Палетни стелажи, гр.Севлиево

Клиент: "ПАРМА ТРАНС"
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 54 бр.

Стелажи за ръчен пикинг - ЕКО ТОЙ

Клиент: "ЕКО ТОЙ"
Тип метални стелажи: Стелажи за средни товари до 400кг
Капацитет: 8 редици с дължина 6м и с по 5 нива

Логистична база, гр.Бургас

Клиент: "МИРАМАР ЛОДЖИСТИКС"
Тип метални стелажи: Стелажи за товар 1300кг палет
Палетоместа: 940 бр.

Конзолен стелаж, Строителна борса - гр.София

Клиент: "ДИ ЕС ХОУМ" ООД
Тип метални стелажи: Конзолни стелажи
Капацитет: 2 редици по 15м с 5 нива

Склад хранителни стоки, гр.Добрич

Клиент: "САВИМЕКС"
Тип метални стелажи: стелажи за тежки товари
Палетоместа: 96 бр.

Производствен склад,гр.Варна

Клиент: "ГАРНЕТ КО" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 90 бр.

Корабостроителен завод ДЕЛФИН

Клиент: "МТГ Делфин" АД
Тип стелажна система: Стелажи за средни и тежки товари
Капацитет: 240 бр палетоместа + 720м.л площ за ръчно стифиране

Складова база, с.Кривина

Клиент: "ТЕЛЕМАТ"
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 45 бр.

Блок А, Office 1 Superstore

Клиент: "КООПЕРАЦИЯ ПАНДА"
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 152 бр /палет 2000мм*1000мм

Складови площи, Дрогерие Лили

Клиент: "ДРОГЕРИЕ ЛИЛИ:
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 184 бр.

Хладилна камера, гр.Севлиево

Клиент: "ПАРМА ТРАНС" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари, Горещо поцинковани
Палетоместа: 480 бр.

Складови площи, гр.Силистра

Клиент: "ТУКАЙ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Тип метални стелажи; Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 892 бр.

Склад за строителна химия, с.Езерово

Клиент: "СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ БЪЛГАРИЯ"
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 140 бр

Логистична база Office 1 Superstore

Клиент: "КООПЕРАЦИЯ ПАНДА"
Тип метални стелажи: Палетна система за VNA коридори
Палетоместа: 5655 броя

Склад за материали, гр.Тетевен

Клиент: "МОТОРМАКС" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за палетни товари
Палетоместа: 150 бр.

Строителна борса Ди Ес Хоум, гр.София

Клиент: "ДИ ЕС ХОУМ" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 210 бр.

Магазин за електро материали, гр.Елин Пелин

Клиент: ЕЕГ Инженеринг ЕООД
Тип метални стелажи: Търговско оборудване

Конзолна система, гр.Варна

Клиент: Димоти ЕООД
Тип метални стелажи: Конзолна система
Капацитет: 4 модула * 6м, База + 5 нива

АйСи Интраком - кабелни системи

Клиент: "АйСи Интраком" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за палетни товари
Палетоместа: 360 бр.

Сух склад за санитария, гр.София

Клиент: "БАНЯ СТИЛ"
Тип метални стелажи: Стелажи за палетни товари
Палетоместа: 171 бр.

Склад за авточасти, гр.София - VNA проект, Фаза 2

Клиент: "ДЖЕНУИН АУТОПАРТС"
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 640 бр.

Склад за къмпинг оборудване, гр.София

Клиент: "CAMPINGROCKS.BG"
Тип метални стелажи: Стелажи за средни товари
Капацитет: Обща дължина 102м, 4 нива

Бензиностанция Патрол, АМ Тракия - Церово

Клиент: "ПЕТРОЛ"
Тип метални стелажи: Търговско оборудване

Склад за аксесоари за баня, гр.София

Клиент: "АКУАНОВА" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 70 бр.

Магазин градинско оборудване, гр.Троян

Клиент: "СТ ВЪЛЕВ"
Тип метални стелажи: Стелажи за търговско оборудване

Склад за хранителни добавки, гр.Сливница

Клиент: "НУТРЕНД БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за палетни товари
Палетоместа: 333 броя

Хладилен склад, гр.Божурище

Клиент: "ЕСКО ТРЕЙД"
Тип метални стелажи: Стелажи за палетни товари
Палетоместа: 525 бр.

Склад за керамични плочки, кв.Кремиковци

Клиент: "СИКО - С"
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 2160 бр.

Аптека НОВА, гр.Варна

Клиент: "АПТЕКА НОВА"
Тип метални стелажи: Търговско оборудване
Капацитет: 58 м.л.

Склад за авточасти, гр.София - VNA проект, Фаза 1

Клиент: "ДЖЕНУИН АУТОПАРТС"
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 640 бр.

Складови площи, гр.София

Клиент: "САРАНТИС БЪЛГАРИЯ"
Тип метални стелажи: Стелажи за ръчен пикинг + пластмасови кутии
Капацитет: 40 бр модула с по 5 нива + 600 броя кутии

Магазин за техника, гр.Варна

Клиент: "МИКСЕР БГ" ООД
Тип метални стелажи: Търговско оборудване
Капацитет: Крайстенни стелажи и гондоли по спецификация

Складова база, гр.Варна

Клиент: "СИЕСТА ПЕЙПЪР МИЛ" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки палети
Палетоместа: 124 бр.

Магазин HONDA, гр.Варна

Клиент: "СОЛАРЕЙ" ЕООД
Тип метални стелажи - Комбинация от палетен стелаж и стелаж за търговско оборудване

Магазин за хранителни стоки, с.Слънчево

Клиент: "БЛАНЕС" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за магазин
Тип гондола

Склад за бои, гр.Варна

Клиент: "Великов-К.В ЕООД"
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 103 броя

Външен склад за керамика, гр.София

Клиент: "БАНЯ СТИЛ"
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 580 броя

Склад за игрални апарати, гр.София

Клиент: "СИТИ ГЕЙМИНГ" АД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 480 бр.

Търговско оборудване, гр.Троян

Клиент: "СТЕФАН ВЪЛЕВ" - гр.Троян
Тип метални стелажи: Търговско оборудване

Склад, с.Сатовча

Клиент: "ЗАЙРА ЕКСПРЕС ПРОДАКШЪН"
Тип метални стелажи: Стелажи за европалети
Палетоместа: 576 бр.

Склад за мебелни плоскости, гр.Пловдив

Клиент: "ОМОНИЯ" ООД
Тип метални стелажи: Конзолна система
Капацитет: 1 редица 15м, База + 4 нива, товар на две рамене 2200кг

Склад Баня Стил, гр.София

Клиент: "БАНЯ СТИЛ"
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 3150 бр.

Склад Баня Стил - мецанин, гр.София

Клиент: "Баня Стил"
Тип метални стелажи: Мецанин система
Капацитет: 3 етажа, Височина 6.50м

Склад за строителни материали, гр.Варна - 3

Клиент: "ЕЛБА" ЕООД
Тип метални стелажи: Конзолна система
Капацитет: 4 колони 5.50м с 6 нива за всяка колона

Склад за алкохол, гр.София

Клиент: "ИКЕН НАРА" ЕООД
Тип метални стелажи: Палетни стелажи
Палетоместа: 90 бр.

Склад за строителни материали, гр.Варна - 2

Клиент: "ЕЛБА" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 48 бр.

Районен център по хематология, гр.Варна

Клиент: "КРЪВНА БАНКА" - гр.Варна
Тип метални стелажи: Стелажи за архив
Капацитет: 9 стелажни модула 3.00м*1.20м*0.40м, 8 нива

Складова база, гр.Годеч

Клиент: "АК МАГНИТ" АД
Тип метални стелажи: Мецанин система
Капацитет: 2 етажа

Складови площи, гр.Варна

Клиент: "АКАДЕМИКА ИНВЕСТ" АД
Тип метални стелажи: Стелажи за средни товари
Капацитет: 7 модула 2.44м с по 4 нива, товар ниво 300кг

Склад сладкарски цех, гр.София

Клиент: "100 ГРАМА СЛАДКИ"
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 84 бр.

Склад автоморга, с.Тичево

Клиент: 'АНДРЕА 2012" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 120 бр.

Склад за материали, гр.Варна

Клиент: Севън Интернешънъл ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за средни товари
Капацитет: 220м2 стелажна площ

Склад офис консумативи, гр.София

Клиент: "Ти Ен Си" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 93 бр.

Конзолни стелажи, гр.Варна

Клиент: "ОДИСЕЙ 41" ООД
Тип метални стелажи: Конзолни стелажи
Капацитет: Колони 4.20м, Дължина 6.00м, 3 нива

Конзолни стелажи, гр.София

Клиент: "АК МАГНИТ" ЕАД
Тип метални стелажи: Конзолни стелажи
Капацитет: 2 броя с по 4 нива

Райфайзен банк, Архивно помещение

Клиент: "РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД
Тип метални стелажи: Стелажи за архив
Капацитет: 11 модула с по 7 нива

Картонажна фабрика, гр.Варна

Клиент: "ЧАЙКА" АД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 981 бр.

Склад за текстил, гр.Варна

Клиент: "МИРАЖ ТРЕЙД" ООД
Тип метални стелажи: Палетни стелажи
Капацитет: 20 стелажни модула с 4 нива за всеки

Склад за климатици, гр.Бургас - ДАЙКИН

Клиент: "ММС ИНК" EООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 144 бр.

Склад за климатици, гр.Пловдив - ДАЙКИН

Клиент: "ММС ИНК" EООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 76 бр.

Склад за опаковки, гр.Белослав

Клиент: "ДЕНИСЛАВ" АД
Тип метални стелажи: Стелажи за средни товари
Капацитет: 7 клетки с по 3 нива

Склад за алкохол, гр.Велико Търново

Клиент: "ВИНАРИ ТРЕЙД" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 120 бр

Склад за гуми, гр.София - Мерцедес

Клиент: "СИЛВЪР СТАР РИТЕЙЛ" ЕАД - /Мерцедес Бенц/
Тип стелажна система: Стелaжи за съхранение на гуми
Капацитет: 500 бр.гуми

Склад за ВИК части, гр.Варна

Клиент: "РУВИК" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за палети

Склад за масла SFA, гр.Варна - PEUGEOT

Клиент: "СОФИЯ ФРАНС АУТО" АД
Тип метални стелажи - Стелажи за тежки товари
Палетоместа - 63 бр.

Склад за гуми, гр.София- кв.Младост

Клиент: "МЕДИНА МЕД" ООД
Тип метални стелажи - Стелажи за гуми
Капацитет: 11 000 бр.гуми

Склад за плочки, гр.София

Клиент: "ГАУДИ ДИ ЕС" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 174 бр.

Склад за козметика, гр.София

Клиент: "ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за леки товари
Капацитет: 260 клетки

Склад за керамични плочки, гр.Благоевград

Клиент: "МАРВИК" ЕООД
Тип метални стелажи; Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 243 бр.

Склад за строителни материали-2, гр.Ботевград

Клиент: "ИМПЕРАЛ ПЕТ" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 108 бр.

Склад за керамични плочки - АЛАТИ, Фаза 3, гр.Пловдив

Клиент: "КЕРАМИК ГРУП" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари /1200кг на палет/
Палетоместа: 4244 бр.

Склад за строителни материали, с.Кочан

Клиент: "В И К СИСТЕМС" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 336 бр.

Стелаж тип Мецанин, гр.Варна

Клиент: "ДМ ПРО" ЕООД
Тип метален стелаж: Мецанин структура 6.00м*6.00м
Капацитет: 3 етажа, 4 нива за всеки етаж

Склад за керамични плочки - АЛАТИ, Фаза 1, гр.Пловдив

Клиент: "КЕРАМИК ГРУП" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари /1200кг на палет/
Палетоместа: 4000 бр.

Склад за керамични плочки - АЛАТИ, Фаза 2, гр.Пловдив

Клиент: "КЕРАМИК ГРУП" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари /1200кг на палет/
Палетоместа: 2850 бр.

Склад в завод за осветителни тела, гр.Годеч

Клиент: "ОКТА ЛАЙТ БЪЛГАРИЯ" АД
Тип метални стелажи: Стелажи за средни товари
Капацитет: 3 редици * 7.50м с по 5 нива всеки модул

Склад за строителни материали, гр.Велики Преслав

Клиент: "АВИМУС" ООД
Тип метални стелажи - Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 51 бр

Склад за бои, с.Кривина

Клиент: "ТЕЛЕМАТ ТРЕЙД" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 96 бр.

Склад за строителни материали 2, гр.Търговище

Клиент: "АВИМУС" ООД
Тип метални стелажи - Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 42 бр

Склад за керамични плочки -3, гр.Варна

Клиент: "ДЕКОРАТИ" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 90 бр.

Склад за инструменти, гр.Благоевград

Клиент: "КФМ- КАРОЛ ФЕРНАНДЕЗ МИЙТ" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за леки товари
Капацитет: 64 клетки по 3 нива

Склад за моторни масла, гр.Бургас

Клиент: "РАВДА" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 84 бр.

Склад за авточасти, гр.Варна

Клиент: "ЕЛИТКАР" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 168 бр.

Склад за химически препарати, с.Долни Богров

Клиент: "ЕЛТОН КОРПОРЕЙШЪН" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за европалети
Палетоместа: 650 бр.

Склад за мебели, гр.Несебър

Клиент: "КАЗА ДЕКОР" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Капацитет: 192 бр.

Строителна борса, с.Страцин

Клиент: "БОРСА 15" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки и леки товари, Конзолна система
Палетоместа: 72 бр + Конзолна система

Склад за керамични плочки -1, гр.Варна

Клиент: "ДОМИНАНТ-М" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 650 бр.

Мецанин система за автосервиз, гр.Бургас

Клиент: "ИНТЕРАУТО" ООД
Тип метални стелажи: Мецанин система
Капацитет: Площадка 4.00м*4.00м + стълба и парапети

Склад за безалкохолни напитки - разширение, гр.Исперих

Клиент: "АРГИЛОВ ГРУП" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки палети
Палетоместа: 312 бр.

Хотел за гуми, гр.София

Клиент: "МЕДИНА МЕД" ООД
Тип стелажна система: Стелажи за гуми
Капацитет: 6500 бр гуми

Склад за ВИК части, с.Челопеч

Клиент: "ЮРОКОМ 2000" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 375 бр.

Производство на макарони и спагети, гр.Добрич

Клиент: "САВИМЕКС" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 162 бр

MOTUL, гр.София

Клиент: "РАВДА" ООД
Тип метални стелажи - Комбинирано стелажи за тежки и леки товари
Палетоместа: 78 бр
Капацитет леки стелажи: 35 модула * 5 нива всеки

Логистична складова база, гр.Варна

Клиент: "ДМ Рент" ЕООД
Тип метални стелажи: Стандартна стелажна система за тежки товари
Палетоместа: 1280 бр.

Склад за козметични продукти, гр.Габрово

Клиент: "АВАНС ТРЕЙД" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 1332 бр.

Склад за плочки, гр.Варна

Клиент: "ДЖИЯ 2001" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 740 бр.

Стелажи за магазин, гр.Монтана

Клиент: "ЙОНИМОНТ" ООД - Строителна борса
Тип стелажна система: Стелажи за средни товари
Капацитет: 44 стелажни клетки с товароносимост 300кг на ниво

Стелажи за архив, гр.Варна

Клиент: "ХИДРОСТРОЙ" АД
Тип метални стелажи: Стелажи за архив
Капацитет: 90 л.м. с 5 нива за всеки модул

Складови пространства в хлебозавод, гр.Белослав

Клиент: "ДЕНИСЛАВ" ЕАД
Тип метални стелажи: Стелажи за средни товари
Капацитет: 6 бр редици по 11.00м с три нива за всяки модул

Склад за строителни материали, гр.Бургас

Клиент: "ДОБРИЧ СТРОЙ" ООД
Тип метални стелажи: Стандартна стелажна система за тежки товари
Палетоместа: 210 бр.

Склад за спортни стоки, гр.София

Клиент: "SELLMARK - USA"
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 390 бр.

Склад за гуми, гр.Пловдив

Клиент: "СТОЙЧЕВ И СИН ДС" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелаж за гуми
Капацитет: 280 гуми

Стелажи за архив, гр.София

Клиент: "СУИСПОРТ БЪЛГАРИЯ" АД
Тип метални стелажи: Стелажи за леки товари
Капацитет: 12 модула по 5 рафта

Стелажи тип "Мецанин", гр.Варна - Първа фаза

Клиент: "ЕЛБА" ЕООД
Тип метални стелажи: Мецанин структура
Капацитет: 2 етажа, 720 модула

Складово помещение, гр.Бургас

Клиент: "ДИ ПУЛС БЪЛГАРИЯ" EООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 36 бр.

Склад за авточасти, гр.София - монтаж на хидравлична платформа

Клиент: "ДЖЕНУИН АУТОПАРТС" ЕООД
Монтаж на хидравлична платформа

Склад за строителни материали, гр.Варна

Клиент: "ДОБРИЧ СТРОЙ" ООД
Тип метални стелажи: Стандартна стелажна система за тежки товари
Палетоместа: 300 бр.

Склад за керамични плочки, гр.Варна - Продажба ричтрак

Клиент: "Джия 2001" ООД
Продажба ричтрак BT RRB1
Товароподемност: 1600кг
Височина на повдигане: 6500мм

Склад за строителни материали, гр.Исперих

Клиент: "БОТ-КО" ЕООД
Тип метални стелажи: Стандартна стелажна система за тежки товари
Палетоместа: 286 бр.

Склад за велпапе, гр.София

Клиент: "ВИТАВЕЛ ИНВЕСТ" АД
Тип метални стелажи: Стандартна стелажна система
Палетоместа: 51 бр.

Склад за хартия-1, гр.София

Клиент: "ГЕРАН БИО" ООД
Тип метални стелажи: Стандартна стелажна система
Палетоместа: 36 бр.

Склад строителни материали - разширение, гр.Варна

Клиент: "ДОБРИЧ СТРОЙ" ООД
Тип метални стелажи: Стандартна стелажна система за тежки товари
Палетоместа: 144 бр.

Склад за хартия - разширение, гр.София

Клиент: "ВИТАВЕЛ ИНВЕСТ" АД
Тип метални стелажи: Стандартна стелажна система за тежки товари
Палетоместа: 45 бр.

Склад за керамични плочки, гр.Варна

Клиент: "ДЖОРДИ-22" ЕООД
Тип метални стелажи: Стандартна стелажна система за тежки товари
Палетоместа: 101 бр.

Демонтаж/монтаж, гр.София

Клиент: "КАРГО ПАРТНЕР" ЕООД
Демонтаж/Монтаж : 220 бр. палетоместа
Преподреждане 5 нива: 1260 бр. палетоместа

Склад за целулоза и хартия, гр.София

Клиент: "ИНСТИТУТ ПО ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ" АД
Тип метални стелажи: Стандартна стелажна система за тежки товари
Палетоместа: 99 бр.

Склад за хартия, гр.София

Клиент: "БЕТЕЛГИУС" ООД
Тип метални стелажи: Стандартна стелажна система за тежки товари
Палетоместа: 27 бр.

Архив, гр.София

Клиент: "БЕСТ ФУДС" ООД
Тип метални стелажи: Стелажна система за архиви
Капацитет: 220 модула

Склад строителни материали - разширение 2, гр.Варна

Клиент: "ДИ ЕС ХОУМ" ООД
Тип метални стелажи: Стандартна стелажна система за тежки товари
Брой палетоместа: 176 бр.

Склад за строителни материали - Фаза 1, гр.Добрич

Клиент: "ДИ ЕС ХОУМ" ООД
Тип метални стелажи: Стандартна стелажна система за тежки товари
Брой палетоместа: 192 бр.

Склад за строителни материали - Фаза 2, гр.Добрич

Клиент "ДИ ЕС ХОУМ" ООД
Тип метални стелажи: Стандартна стелажна система за тежки товари
Брой палетоместа: 196 бр.

Склад за строителни материали, гр.Ботевград

Клиент: "ИМПЕРАЛ ПЕТ" ЕООД
Тип метални стелажи: Стандартна стелажна система за тежки товари
Брой палетоместа: 72 бр.

Метални шкафчета, гр.София

Клиент: "БЕСТ ФУДС" ООД
17 бр. тройни метални шкафчета
Размер:185/120/40
2 рафта, закачалки, секретен ключ, вентилационни отвори
Пластмасови крачета

Складов комплекс, гр.Варна

Клиент: "КРАТО ИНВЕСТ" ООД
Тип метални стелажи: Стандартна стелажна система за тежки товари
Брой палетоместа: 54 бр.

Склад за материали и архиви, гр.София

Клиент: "ПЕСТ КОНТРОЛ ПРОДУКТИ" ООД
Тип метални стелажи: Стелажна система за складиране на различни материали и архиви
Капацитет: 180 модула

Склад за химически продукти, гр.Търговище

Клиент: "ЕКОФОЛ" АД
Тип метални стелажи: Стандартна стелажна система за тежки палети
Палетоместа: 280 бр.

Склад за строителни материали, с.Рогачево

Клиент: "ДИ ЕС ХОУМ" ООД
Тип метални стелажи: Стандартна стелажна система за тежки товари
Палетоместа: 126 бр.

Склад за платове, гр.Велико Търново

Клиент: "КАЙБЕР" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за платове
Брой ролки с платове: 1600 бр.

Склад за керамични плочки, гр.София

Клиент: "Греция 2" ООД
Тип метални стелажи: Стандартна система за тежки товари
Палетоместа: 207 бр.

Склад храни за животни, гр.София

Клиент: "АЛУСИЛ" ООД
Стелаж за тежки товари: 27 бр. палето места

Склад за платове, гр.Варна

Клиент: "ДАФНЕ" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за платове
Брой ролки за платове: 540 бр.

Склад за санитарен фаянс, гр.София

Клиент: "Линкс" ООД
Тип метални стелажи: Стелажна система за складиране на различни материали
Капацитет: 75 модула

Демонтаж-Монтаж, гр.София

Клиент: "ДЖЕНУИН АУТОПАРТС" ЕООД
Демонтаж/Монтаж - 190 бр. палетоместа

Склад за алкохол, гр.Велико Търново

Клиент: "ВИНАРИ ТРЕЙД" ООД
Тип метални стелажи: Стандартна стелажна система за тежки товари
Палетоместа: 60 бр.

Склад за строителни материали, гр.Добрич - Разширение

Клиент: "ДИ ЕС ХОУМ" ООД
Тип метални стелажи: Стандартна система за тежки товари
Палетоместа: 192 бр.

Склад за производство на опаковки - гр.София

Клиент: "ГЕРАН БИО" ООД
Тип стелажна система: Метални стелажи за матрици
Капацитет: 64 матрици

Склад за строителни материали, гр.Ботевград - Разширение

Клиент: "ИМПЕРАЛ ПЕТ" ЕООД
Тип стелажна система - Метални стелажи за тежки товари
Палетоместа - 90 бр.

Склад за почистващи препарати, гр.София

Клиент: "АРК ГРУП" ООД
Тип метални стелажи - Стелажи за средни товари
Палетоместа: 27 бр.

Склад строителни материали, гр.Луковит

Клиент: "WIENERBERGER"
Тип метални стелажи: Палетни стелажи

Склад за плодове и зеленчуци, гр.Варна

Клиент: "НАТУРАЛНИ ХРАНИ" ООД
Тип метални стелажи: Метални стелажи за средни товари
Палетоместа: 72 бр.

Склад за архиви и материали, гр.София

Клиент: "ИНСТИТУТ ПО ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ" АД
Тип метални стелажи: Стелажи за леки товари
Капацитет: 120 модула

Склад за пружини, гр.Божурище

Клиент: "ФЕДЕР УНИВЕРСАЛ И КО" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 105 бр.

Склад за строителни материали, гр.Ботевград - Разширение

Клиент: "ИМПЕРАЛ ПЕТ" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 180 бр.

Склад за климатична техника, гр.София

Клиент: "ММС ИНК" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 106 бр.

Склад за безалкохолни напитки, гр.Исперих

Клиент: "АРГИЛОВ ГРУП" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 72 бр.

Склад за санитарна керамика, гр.София

Клиент: "ГРЕЦИЯ 2" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за складиране на различни стоки
Капацитет: 94 модула

Склад за санитарна керамика, гр.София - Разширение

Клиент: "ГРЕЦИЯ 2" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за складиране на различни стоки
Капацитет: 50 модула

Склад за авточасти, гр.София

Клиент: "ДЖЕНУИН АУТОПАРТС" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 108 бр.

Склад за метали, гр.София

Клиент: "ГРАФКАР" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 60 бр.

Склад за целулоза и хартия, гр.София - Разширение

Клиент: "ИНСТИТУТ ПО ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ" ЕАД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 36 бр.

Склад за канцеларски материали, гр.Добрич

Клиент: "ОФИС-В" ООД
Тип метални стелажи: Стандартна стелажна система за тежки товари
Палетоместа: 240 бр.

Завод за оръжия, гр.Казанлък

Клиент: "АРСЕНАЛ" АД
Тип стелажна система: Стелажи за средни товари
Капацитет: 18 модула с по 4 нива

Фабрика за асансьори, гр.Пловдив

Клиент: "ТЕХПРО И КО" ЕООД
Тип стелажна система: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 72 бр.

Производство на бельо и трикотаж, гр.Петрич

Клиент: "ТЕКС 011" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за платове
Капацитет: 700 ролки

Винарна изба, с.Логодаж

Клиент: "ВИНАРСКА ИЗБА ЛОГОДАЖ" ООД
Тип стелажна система" Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 120 бр.

Производство на техническа керамика, гр.Троян

Клиент: "КЕРАМОСИЛИКАТ" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки палети
Палетоместа: 36 бр.

Склад за авточасти, гр.Харманли

Клиент: "ЛАЙКОВ СЕРВИЗ" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 36 бр.

Склад за керамични плочки, гр.Гоце Делчев

Клиент: "КЕРАМОКОЛОР БГ" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки палети
Палетоместа: 192 бр.

Магазин за селскостопанска техника, гр.Гоце Делчев

Клиент: "ТЕХНОТЕРМ 1" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за средни товари
Капацитет: 30 модула

Производство на слънчеви термални изделия, гр.Шумен

Клиент: "SUNSYSTEM" - НЕС ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 270бр.

HDV Grand Hotel Suhl, Germany

Клиент: "HVD HOTELS"
Тип стелажна система: Стелажи за леки товари /сервизни помещения/
Капацитет: 90 стелажни модула с по 5 нива за всеки модул

Автоморга Рено, гр.Пловдив

Клиент: "КЪНЧЕВ" ЕООД
Тип стелажна система: Палетни стелажи
Палетоместа: 210 бр

Склад за керамични плочки Арт Баня, гр.София

Клиент: "МДТ 03" ООД /АРТ БАНЯ/
Тип стелажна система: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 72 бр.

Музей Дом на хумора и сатирата, гр.Габрово

Клиент: "МУЗЕЙ ДОМ НА ХУМОРА И САТИРАТА"
Тип стелажна система: Стелажи за средни товари
Капацитет: 9 секционни рафта с натоварване до 700кг за всеки

Производство на работни дрехи, гр.Габрово

Клиент: "УЪРКПРОТЕКТ СТАНДАРТ" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки тоари
Палетоместа: 30 бр.

Склад за авточасти, гр.Етрополе

Клиент: "ВС ОЙЛ" ЕООД
Тип стелажна система: Комбинирана за леки и средни товари
Капацитет: 80м2

Склад за строителни материали, гр.Ямбол

Клиент: "АБС ИНЖЕНЕРИНГ Н" ООД
Тип стелажна система: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 90 бр.

Склад за ядки, с.Кичево

Клиент: "ДАНИ СУРОВА" ООД
Тип метални стелажи: Метални стелажи за леки товари
Модули: 9 модула с рафтове 1.00м*0.40м

Склад за замразени храни, гр.Габрово

Клиент: "БУЛКАРТО" ЕООД
Тип стелажна система: Стелажи за тежки палети
Палетоместа: 141 бр

Склад за авточасти - Разширение, гр.София

Клиент: "ДЖЕНИУН АУТОПАРТС" ЕООД
Тип стелажна система: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 33 бр

Частен клиент, гр.Русе

Частен клиент
Тип стелажна система: Стелажи за гуми
Капацитет: 24 гуми

Склад за климатици, гр.Варна

Клиент: "МУХТАРОВ КЛИМА" ООД
Тип стелажна система: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 76 бр

Склад за платове, гр.Хасково

Клиент: "ХРИСМИЛ ГРУП" ООД
Тип стелажна система: Стелажи за платове
Капацитет: 1200 ролки

Склад за хранителни продукти, гр.Велико Търново

Клиент: "ТЕДА КЕТЪРИНГ" ООД
Тип стелажна система: Комбинирани стелажи за средни и тежки товари
Палетоместа: 60 бр.

Логистична компания, гр.Русе

Клиент: "ИНАУТ ТРЕЙД" ООД
Тип стелажна система: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 24 бр.

Склад за мебели, гр.Нови Искър

Клиент: "ХОП МЕБЕЛИ"
Тип стелажна система: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 120 бр.

Софтуерна компания, гр.София

Клиент: "ВИКЪНЕКТ" ЕОД
Тип метални стелажи: Стелажи за леки товари
Капацитет: 2 модула с по 5 нива

Складово помещение - Летище София

Клиент: "СУИСПОРТ БЪЛГАРИЯ" АД
Тип стелажна система: Стелажи за средни товари
Капацитет: Дължина 10м, 4 нива на всеки модул

Склад, гр.Дулово

Клиент: "ВОЛ ДИЗАЙН" ООД
Тип метални стелажи: Палетни стелажи
Палетоместа: 72 бр

Склад за лекарства, гр.София

Клиент: "ПАНАЦЕЯ 2001" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 52 бр.

Логистична компания, с.Мусачево

Клиент: "УНИВЕГ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Продукти: Сапани и шегели

Склад за кафе, гр.София

Клиент: "МАРТИНЕС" ЕООД
Тип стелажна система: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 45 бр.

Логистична компания, гр.София

Клиент: "ДСВ ЕЪР ЕНД СИЙ" ЕООД
Покупка на транспалетна количка с везна до 2т.

Дистрибуция на продукти с фокус молекулярна биология, гр.София

Клиент: "ЕС ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за леки товари
Капацитет: 8 стелажни модула с 4 рафта

Завод за цветни метали, гр.Пловдив

Клиент: "КЦМ 2000" АД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 90 бр.

Производство на метални изделия, с.Баня

Клиент: "ЕС ДИ ПАРТНЕРС" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 48 бр

Парк Хотел Асарел, гр.Панагюрище

Клиент: "БОЯНА ДЕВЕЛОПЪРС" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за санитарни помещения
Капацитет: 20 стелажни модула с рафтове 1.20м*0.60м

Частен клиент, гр.Севлиево

Частен клиент
Тип стелажна система: Стелажи за гуми
Капацитет: 24 гуми

Склад за пелети, гр.София

Клиент: "ЕРАТЕРМ ТОТАЛ" ООД
Тип метални стелажи: Метални стелажи за тежки товари
Палетоместа: 105 бр.

Склад за масла, гр.Варна

Клиент: "ГЕОСИМ" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 54 бр.

Склад за замразени храни, гр.Варна - разширение

Клиент: "НАТУРАЛНИ ХРАНИ" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 90 бр

Склад за строителни материали, гр.Търговище

Клиент: "БАГРА" ООД
Тип стелажна система: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 69 бр.

Районен съд, гр.Добрич

Клиент: "РАЙОНЕН СЪД ДОБРИЧ"
Тип метални стелажи: Стелажи за архив
Капацитет: 20 модула с 5 нива всяко

Honeywell, гр.София

Клиент: "HONEYWELL BULGARIA"
Тип стелажна система: Стелажи за архив
Капацитет: 24 стелажа със 7 нива всеки

ХИПЕРМАРКЕТ ДЕНСИ, гр.София

Клиент: "ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 260 бр

Склад за козметични материали, гр.Враца

Клиент: "СИМИТ 2013" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 150 бр

Строителна фирма, гр.Димитровград

Клиент: "СТОРИНВЕСТ" ООД
Тип метални стелажи: Комбинирани - стелажи за средни и за тежки товари
Палетоместа: 48 бр
Капацитет средни товари: 54 бр модули

Стелажи за гуми, гр.Варна

Клиент: "ФИДЕЛИТАС" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за гуми
Капацитет: 60 бр гуми

Склад за резервни части, гр.Варна

Клиент: "СОРЛ БЪЛГАРИЯ" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 32 бр.

Склад за химически препарати, гр.Пловдив

Клиент: "ХИДРО ХИКС БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 45 бр.

Склад за мебели, с.Езерово

Клиент:"СТАК ГРУП" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за средни и тежки товари
Палетоместа: 64 бр.

Склад за торове, гр.Девня

Клиент: "АГРОВИЛИАНИ" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 60 бр.

Стелажи за хранителни продукти, гр.София

Клиент: "АМРЕСТ КОФИ" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за леки товари
Капацитет: 10 стелажа по 5 нива

Склад за хранителни стоки, гр.Плевен

Клиент: "АРПАК" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 142 бр.

Склад за санитария, гр.София

Клиент: "АРТ БАНЯ"
Тип метални стелажи - Стелажи за тежки палети
Палетоместа: 156 бр.

Компания, доставчик на машини, гр.София

Клиент: "ПРАЙМ ТЕХНОЛОДЖИЙС" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 18 бр.

Компания, производител на асансьори, гр.Пловдив

Клиент: "ТЕХПРО И КО"
Тип метални стелажи: Стелажи за средни товари
Капацитет: 2 редици по 7.50м, с 4 нива

Склад за строителни материали, гр.Хасково

Клиент: "АРМАТРОН" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 36 бр.

Винарна, с.Тополи

Клиент" ИНЖКОНСУЛТ" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 48 бр.

Склад за архиви, гр.Варна

Клиент:
Тип метални стелажи: Стелажи за леки товари
Капацитет: 79 бр. стелажни модула

Магазин Том Тейлър - Парадайс МОЛ, гр.София

Клиент: "ТОМ ТЕЙЛЪР СОФИЯ" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за леки товари
Капацитет: Клетка 3.00м с 5 нива

Склад за промишлени изолации, гр.Димитровград

Клиент: "БУШЕВ" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 108 бр.

УНИБИТ, гр.София

Клиент: "Университет по библиотекознание и информационни технологии"
Тип метални стелажи: Стелажи за архив
Капацитет: 19 модула * 4 нива

Склад строителни материали, гр.Козлодуй

Клиент: "СТРОМЕТ 2004" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 72 бр.

Склад за хранителни продукти, гр.Перник

Клиент: "ВУЧКО 2 ВУЧКОВИ СД"
Тип метални стелажи: Стеалжи за тежки товари
Палетоместа: 164 бр.

Складови простанствa, гр.Дупница

Клиент: "РИЛА ИМПЕКС" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 54 бр.

Склад за плочки, гр.Разград

Клиент: "СЕНС" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 27 бр.