Цени за сапани и колани

КОЛАН (САПАН) ПЛОСЪК С УШИ:
 


 
ПРОДУКТОВ КОД ПРОДУКТ ОПИСАНИЕ ЕД.ЦЕНА БЕЗ ДДС
IR 3027 3т/2м - жълт (90мм ширина на лентата)  12.80лв
IR 3028 3т/3м - жълт (90мм ширина на лентата)  18.10лв
IR 3029 3т/4м - жълт (90мм ширина на лентата)  24.10лв
IR 3030 3т/5м - жълт (90мм ширина на лентата)  29.50лв
IR 3031 3т/6м - жълт (90мм ширина на лентата)  35.10лв
IR 3032 3т/8м - жълт (90мм ширина на лентата)  47.20лв
IR 3033 4т/2м - сребрист (120мм ширина на лентата)  18.20лв
IR 3034 4т/3м - сребрист  (120мм ширина на лентата)  25.30лв
IR 3035 4т/4м - сребрист  (120мм ширина на лентата)  34.10лв
IR 3036 4т/5м - сребрист  (120мм ширина на лентата)  39.60лв
IR 3037 4т/6м - сребрист  (120мм ширина на лентата)  46.20лв
IR 3038 5т/2м - червен  (150мм ширина на лентата)  22.35лв
IR 3038 5т/3м - червен  (150мм ширина на лентата)  30.90лв
IR 3040 5т/4м - червен  (150мм ширина на лентата)  39.30лв
IR 3041 5т/5м - червен  (150мм ширина на лентата)  49.50лв
IR 3042 5т/6м - червен  (150мм ширина на лентата)  58.30лв
IR 3043 5т/10м - червен  (150мм ширина на лентата)  77.20лв
IR 3044 8т/4м - син (240мм ширина на лентата)  69.10лв
IR 3045 8т/5м - син (240мм ширина на лентата)  88.00лв
IR 3046 8т/6м - син (240мм ширина на лентата)  102.20лв
IR 3047 10т/4м - оранжев (300мм ширина на лентата)  76.10лв
IR 3048 10т/5м - оранжев (300мм ширина на лентата)  109.10лв


 
КОЛАН (САПАН) ПЛОСЪК БЕЗКОНЕЧЕН:
 


 
ПРОДУКТОВ КОД ПРОДУКТ ОПИСАНИЕ ЕД.ЦЕНА БЕЗ ДДС
IR 3049 1т 1/2м - виолетов  (50мм ширина на лентата)  2.80лв
IR 3050 1т 2/4м - виолетов  (50мм ширина на лентата)  5.10лв
IR 3051 1т 3/6м - виолетов  (50мм ширина на лентата)  6.90лв
IR 3052 1т 4/8м - виолетов  (50мм ширина на лентата)  9.20лв
IR 3053 2т 1/2м - зелен (60мм ширина на лентата)  5.60лв
IR 3054 2т 2/4м - зелен (60мм ширина на лентата)  9.20лв
IR 3055 2т 3/6м - зелен (60мм ширина на лентата)  13.10лв
IR 3056 2т 4/8м - зелен (60мм ширина на лентата)  18.10лв
IR 3057 2т 5/10м - зелен (60мм ширина на лентата)  21.10лв
IR 3058 2т 6/12м - зелен (60мм ширина на лентата)  24.50лв
IR 3059 3т 1/2м - жълт (90мм ширина на лентата)  8.40лв
IR 3060 3т 2/4м - жълт (90мм ширина на лентата)  15.20лв
IR 3061 3т 3/6м  - жълт (90мм ширина на лентата)  21.60лв
IR 3062 3т 4/8м - жълт (90мм ширина на лентата)  26.60лв
IR 3063 3т 5/10м - жълт (90мм ширина на лентата)  33.40лв
IR 3064 4т 1/2м - сребрист (120мм ширина на лентата)  11.80лв
IR 3065 4т 2/4м - сребрист (120мм ширина на лентата)  19.60лв
IR 3066 4т 3/6м - сребрист (120мм ширина на лентата)  27.20лв
IR 3067 4т 4/8м - сребрист (120мм ширина на лентата)  35.30лв
IR 3068 4т 5/10м - сребрист (120мм ширина на лентата)  40.40лв
IR 3069 5т 1/2м - червен  (150мм ширина на лентата)  15.10лв
IR 3070 5т 2/4м - червен  (150мм ширина на лентата)  26.30лв
IR 3071 5т 3/6м - червен  (150мм ширина на лентата)  36.10лв
IR 3072 5т 4/8м - червен  (150мм ширина на лентата)  45.40лв
IR 3073 5т 5/10м - червен  (150мм ширина на лентата)  56.10лв
IR 3074 5т 6/12м - червен  (150мм ширина на лентата)  65.20лв
IR 3075 8т 2/4м - син (240мм ширина на лентата)  47.35лв
IR 3076 8т 3/6м - син (240мм ширина на лентата)  65.30лв
IR 3077 8т 4/8м - син (240мм ширина на лентата)  80.40лв
IR 3078 8т 5/10м - син (240мм ширина на лентата)  99.60лв
IR 3079 8т 6/12м - син (240мм ширина на лентата)  119.20лв
IR 3080 10т 2/4м - оранжев (300мм ширина на лентата)  57.40лв
IR 3081 10т 3/6м - оранжев (300мм ширина на лентата)  79.00лв
IR 3082 10т 4/8м - оранжев (300мм ширина на лентата)  103.20лв
IR 3083 10т 5/10м - оранжев (300мм ширина на лентата)  127.60лв
IR 3084 10т 6/12м - оранжев (300мм ширина на лентата)  149.00лвКОЛАН (САПАН) КРЪГЪЛ С УШИ:
 


 
ПРОДУКТОВ КОД ПРОДУКТ ОПИСАНИЕ ЕД.ЦЕНА БЕЗ ДДС
IR 3084 5т/2м - червен  (80мм ширина на лентата)  25.10лв
IR 3085 5т/3м - червен  (80мм ширина на лентата)  35.70лв
IR 3086 5т/4м - червен  (80мм ширина на лентата)  47.20лв
IR 3087 5т/5м - червен  (80мм ширина на лентата)  56.40лв
IR 3088 5т/6м - червен  (80мм ширина на лентата)  67.20лв
IR 3089 10т/4м - оранжев  (100мм ширина на лентата)  82.20лв
IR 3090 10т/5м - оранжев  (100мм ширина на лентата) 104.20лв
IR 3091 10т/6м - оранжев  (100мм ширина на лентата)  120.30лв


 
КОЛАН (САПАН) КРЪГЪЛ БЕЗКОНЕЧЕН:
 


 
ПРОДУКТОВ КОД ПРОДУКТ ОПИСАНИЕ ЕД.ЦЕНА БЕЗ ДДС
IR 3091 2т 1/2м - зелен  (50мм ширина на лентата) 7.20лв
IR 3092 2т 2/4м - зелен  (50мм ширина на лентата) 14.50лв
IR 3093 2т 3/6м - зелен  (50мм ширина на лентата)  18.20лв
IR 3094 2т 4/8м - зелен  (50мм ширина на лентата)  25.10лв
IR 3095 2т 5/10м - зелен  (50мм ширина на лентата)  29.50лв
IR 3096 2т 6/10м - зелен  (50мм ширина на лентата) 36.30лв
IR 3097 3т 2/4м - жълт  (60мм ширина на лентата)  19.45лв
IR 3098 3т 3/6м - жълт  (60мм ширина на лентата)  26.18лв
IR 3099 3т 4/8м - жълт  (60мм ширина на лентата)  34.50лв
IR 3100 3т 5/10м - жълт  (60мм ширина на лентата)  40.00лв
IR 3101 3т 6/12м - жълт  (60мм ширина на лентата)  48.20лв
IR 3102 5т 2/4м - червен  (80мм ширина на лентата)  27.00лв
IR 3103 5т 3/6м - червен  (80мм ширина на лентата)  39.70лв
IR 3104 5т 5/10м - червен  (80мм ширина на лентата)  63.00лв
IR 3105 5т 6/12м - червен  (80мм ширина на лентата)  74.40лв
IR 3106 8т 2/4м - син (90мм ширина на лентата)  39.18лв
IR 3107 8т 3/6м - син (90мм ширина на лентата) 58.00лв
IR 3108 8т 4/8м - син (90мм ширина на лентата)  75.10лв
IR 3109 8т 5/10м - син (90мм ширина на лентата)  91.80лв
IR 3110 8т 6/12м - син (90мм ширина на лентата)  109.40лв
IR 3111 10т 3/6м - оранжев  (100мм ширина на лентата)  68.90лв
IR 3112 10т 4/8м - оранжев  (100мм ширина на лентата)  89.40лв
IR 3113 10т 5/10м - оранжев  (100мм ширина на лентата)  110.00лв
IR 3114 10т 6/12м - оранжев  (100мм ширина на лентата)  129.70лв
 


ЗАБЕЛЕЖКИ:
1.ЦЕНИТЕ СА ЗА ЕД.БРОЙКИ И СА БЕЗ ВКЛ. ДДС
2.ЦЕНИТЕ НЕ ВКЛЮЧВАТ ТРАНСПОРТ
3.СНИМКИТЕ СА ИЛЮСТРАТИВНИ И МОЖЕ ДА НЕ ОТГОВАРЯТ НА НЯКОЙ ОТ ПРОДУКТИТЕ