Оферта

На базата на проведените консулатции и одобрен от Вас дизайн, “Ай Ракинг” ще ви предостави подробна оферта, имаща за цел да ви запознае в основи с направеното от нас предложение.
Офертата обхваща:

- Основни параметри на системата
- Технически характеристики на системата
- Ценова оферта за цялата система
- Цена на палето място
- Условия за плащане и доставка
- Гаранция
- Стандарти и сертификати
- Монтаж
- Допълнителни услуги