Drive In стелажи

Drive-In стелажна система е идеална опция за складове, в които капацитета на използваното пространство е от съществено значение.

Изключително стабилна и пространствено-ефективна стелажна система.

Използва се за съхранение на хомогенни палетизиразни товари.

Конструкцията е изградена от различни стелажни компоненти, даващи възможност за създаване на коридори, където мотокара влиза с палетите и ги складира един над друг.

При Drive-In стелажна система се използва системата за разтоварване и товарене /LIFO/ - (последно влязло, последно излязло)

www.stelaji.bg