Стелажи за архиви

Растящата нужда от архивиране и съхраняване на документацията намират отлично приложение в стелажите за архиви, предлагани от Ай Ракинг. Богатото разнообразие на размери на рафтовете, както и различните височини на фермите правят възможен избора на най-подходящия стелаж за вашите нужди.

 

 

www.stelaji.bg