Автоматизирани стелажи

Radio Shuttle стелажна система е полу-автоматизирана компактна система за складиране на палети, която използва автоматизирано устройство, за да придвижва напред и назад палети по работен коридор/модул/. В работния коридор не оперира...

мотокар, което прави системата изключително сигурна от гледна точка на инциденти. Системата се управлява от дистанционно управление.
Подходяща за различни размери палети.

 • Коридори: няма
  70% използваема площ
  Достъп до стоката - 25%
  Хомогенна/Разнорообразна стока
  Стокооборот: Добър
  Стандартни мотокари