Отстояния между стелажните нива

Тук публикуваме информaция относно светлите отвори между стелажните нива в зависимост от височина на рамката, брой нива и товароносимост на ниво.
 
Забележка: Нива 1 + "х" да се разбира един палет на земята и "х" палета във въздуха

 
Височина колона 1800мм:

Нива 1+1, Греда дължина 1800мм, Товар ниво 3000кг - вижте ТУК
Нива 1+1, Греда дължина 2700мм, Товар ниво 1600кг - вижте ТУК
Нива 1+1, Греда дължина 2700мм, Товар ниво 3000кг - вижте ТУК
Нива 1+2, Греда дължина 2700мм, Товар ниво 1600кг - вижте ТУК

Височина колона 2700мм:

Нива 1+1, Греда дължина 1800мм, Товар ниво 3000кг - вижте ТУК
Нива 1+1, Греда дължина 2700мм, Товар ниво 1600кг - вижте ТУК
Нива 1+1, Греда дължина 2700мм, Товар ниво 3000кг - вижте ТУК
Нива 1+2, Греда дължина 1800мм, Товар ниво 3000кг - вижте ТУК
Нива 1+2, Греда дължина 2700мм, Товар ниво 1600кг - вижте ТУК
Нива 1+2, Греда дължина 2700мм, Товар ниво 3000кг - вижте ТУК
Нива 1+3, Греда дължина 2700мм, Товар ниво 1600кг - вижте ТУК

Височина колона 3600мм:

Нива 1+2, Греда дължина 1800мм, Товар ниво 3000кг - вижте ТУК
Нива 1+2, Греда дължина 2700мм, Товар ниво 1600кг - вижте ТУК
Нива 1+2, Греда дължина 2700мм, Товар ниво 3000кг - вижте ТУК
Нива 1+3, Греда дължина 1800мм, Товар ниво 3000кг - вижте ТУК
Нива 1+3, Греда дължина 2700мм, Товар ниво 1600кг - вижте ТУК
Нива 1+3, Греда дължина 2700мм, Товар ниво 3000кг - вижте ТУК