MOTUL, гр.София

Клиент: "РАВДА" ООД
Тип метални стелажи - Комбинирано стелажи за тежки и леки товари
Палетоместа: 78 бр
Капацитет леки стелажи: 35 модула * 5 нива всеки