Частен клиент, гр.Русе

Частен клиент
Тип стелажна система: Стелажи за гуми
Капацитет: 24 гуми