Строителна фирма, гр.Димитровград

Клиент: "СТОРИНВЕСТ" ООД
Тип метални стелажи: Комбинирани - стелажи за средни и за тежки товари
Палетоместа: 48 бр
Капацитет средни товари: 54 бр модули