Строителна борса, с.Страцин

Клиент: "БОРСА 15" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки и леки товари, Конзолна система
Палетоместа: 72 бр + Конзолна система