Стелаж тип Мецанин, гр.Варна

Клиент: "ДМ ПРО" ЕООД
Тип метален стелаж: Мецанин структура 6.00м*6.00м
Капацитет: 3 етажа, 4 нива за всеки етаж