Стелажи за хранителни продукти, гр.София

Клиент: "АМРЕСТ КОФИ" ЕООД - STARBUCKS
Тип метални стелажи: Стелажи за леки товари
Капацитет: 10 стелажа по 5 нива