Стелажи за архив, гр.София

Клиент: "СУИСПОРТ БЪЛГАРИЯ" АД
Тип метални стелажи: Стелажи за леки товари
Капацитет: 12 модула по 5 рафта