Склад строителни материали - разширение 2, гр.Варна

Клиент: "ДИ ЕС ХОУМ" ООД

Тип метални стелажи: Стандартна стелажна система за тежки товари

Брой палетоместа: 176 бр.