Склад строителни материали, гр.Козлодуй

Клиент: "СТРОМЕТ 2004" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 72 бр.