Склад, с.Сатовча

Доставихме и монтирахме стелажна система за европалети  за наш клиент "Зайра Експресс Продъкшан" ЕООД в с.Сатовча, обл.Благоевград.
Стелажите се състоят от 4 редици по 44.60м, на 2 нива, с товар на всяко ниво до 1600кг
Брой палетоместа - 576 броя
Монтажът беше извършен в рамките на 2 дни