Склад за целулоза и хартия, гр.София - Разширение

Клиент: "ИНСТИТУТ ПО ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ" ЕАД

Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари

Палетоместа: 36 бр.