Склад за целулоза и хартия, гр.София

Клиент: "ИНСТИТУТ ПО ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ" АД

Тип метални стелажи: Стандартна стелажна система за тежки товари

Палетоместа: 99 бр.