Склад за химически препарати, гр.Пловдив

Клиент: "ХИДРО ХИКС БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Тип  метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 45 бр.