Склад за хартия - разширение, гр.София

Клиент: "ВИТАВЕЛ ИНВЕСТ" АД

Тип метални стелажи: Стандартна стелажна система за тежки товари

Палетоместа: 45 бр.