Склад за строителни материали 2, гр.Търговище

Клиент: "АВИМУС" ООД
Тип метални стелажи - Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 42 бр