Склад за строителни материали, гр.Варна - 2

Нашият клиент ни се довери и за полагането на палетна стелажна система, състояща се от 1 двойна редица с по 2 модула, като всеки модул е с 3 нива. Височина на рамките - 5.40м, Дължина на гредите - 2.70м, с товар на всяко ниво от 3,3 тона