Склад за санитария, гр.София

Клиент: "АРТ БАНЯ"
Тип метални стелажи - Стелажи за тежки палети
Палетоместа: 156 бр.