Склад за почистващи препарати, гр.София

Клиент: "АРК ГРУП" ООД

Тип метални стелажи - Стелажи за средни товари

Палетоместа: 27 бр.