Склад за плодове и зеленчуци, гр.Варна

Клиент: "НАТУРАЛНИ ХРАНИ" ООД

Тип метални стелажи: Метални стелажи за средни товари

Палетоместа: 72 бр.