Склад за мебели, с.Езерово

Клиент:"СТАК ГРУП" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за средни и тежки товари
Палетоместа: 64 бр.