Склад за материали и архиви, гр.София

Клиент: "ПЕСТ КОНТРОЛ ПРОДУКТИ" ООД

Тип метални стелажи: Стелажна система за складиране на различни материали и архиви

Капацитет: 180 модула