Склад за къмпинг оборудване, гр.София

За нуждите на CAMPINGROCKS.BG доставихме 2 типа стелани системи - за леки и средни товари, с товароносимост на ниво до 200кг. Значително се оптимизира складовото им пространство, полагайки 4 редици с обща дължина от 102м стелажна система с по 4 нива във въздуха