Склад за козметични продукти, гр.Габрово

Клиент: "АВАНС ТРЕЙД" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 1332 бр.