Склад за керамични плочки - АЛАТИ, Фаза 1, гр.Пловдив 
За последните 4 години, ние от Ай Ракинг ООД реализирахме повече от 180 проекта за изграждане на стелажни системи.
Това ни дава увереността и експертността, че можем да отговорим на всяко предизвикателство в проектирането и изграждането на стелажни системи за нашите клиенти. От най-малките такива, до тези с над 10 000 палетоместа.
До момента имаме изградени стелажни системи за клиенти от цялата страна.
Последният ни успешно реализиран проект е този за пловдивската компания КЕРАМИК ГРУП ЕООД.
Целта беше на склад N1 с площ 3250 м2, който вече беше усвоен като наземен склад, да изградим палетна стелажна система за 3900 бр. палетоместа.
Тук предизвикателството идваше не толкова от мащаба на целия проект, колкото от факта, че площта на която трябваше да изградим стелажата система вече беше усвоена, като складово пространство.
Все пак, въпреки по-комплексната ситуация и сравнително големия мащаб, реализирахме в срок изграждането на палетната стелажна система в склад N1 на компанията. Предстои да започнем изграждането на стелажна система и в склад N2 и N3 с общ брой палетоместа 10 100 бр.
Проектът в мерни единици изглежда така:
 
  3900 бр. палетоместа        
  51 500 кг. стомана        
  380 бр. рамки        
  2040 бр. греди        
  380 бр. предпазители  
  40 бр. бариери        
  96 часа време за монтаж        
 
В заключение искаме да посочим някои от преимуществата, които получавате при използването на палетни стелажни системи:

 
  • Увеличено складово пространство – в конкретния случай, четири пъти повече в сравнение с преди;
  • Безопасност – палетните стелажни конструкции се проектират приоритетно с оглед на безопасността при експолатацията им;
  • Повишена достъпност към вашите палети – лесния достъп, както верикално, така и хоризонтално, до вашата стока или материали увеличава ефективността на компанията Ви;
  • Висока възвръщаемост на инвестицията – дългосрочната възвръщаемост на инвестицията за качествена палетна стелажна система, далеч надхвърля щетите, които могат да настъпят в инвентара или пък загубата на време и съответно по-ниската прозводителност.
 
В галерията по-долу можете да видите етапите през, които преминахме: