Склад за бои, с.Кривина

Клиент: "ТЕЛЕМАТ ТРЕЙД" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 96 бр.