Склад за безалкохолни напитки - разширение, гр.Исперих

Клиент: "АРГИЛОВ ГРУП" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки палети
Палетоместа: 312 бр.