Склад за архиви и материали, гр.София

Клиент: "ИНСТИТУТ ПО  ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ" АД

Тип метални стелажи: Стелажи за леки товари

Капацитет: 120 модула