Складов комплекс, гр.Варна

Клиент: "КРАТО ИНВЕСТ" ООД

Тип метални стелажи: Стандартна стелажна система за тежки товари

Брой палетоместа: 54 бр.