Складови площи, гр.София

Доставихме и мотирахме на наш клиент "САРАНТИС БЪЛГАРИЯ" комбинирана система за ръчен пикинг - 40 стелажни модула с по 5 нива на стифиране + пластмасови кутии със сепаратори