Районен център по хематология, гр.Варна

За нуждите на "Кръвна банка" - гр.Варна доставихме 9 стелажни модула за архив. Височината на клетките е 3.00м. като всяка от тях е с 8 нива