Районен съд, гр.Добрич

Клиент: "РАЙОНЕН СЪД ДОБРИЧ"
Тип метални стелажи: Стелажи за архив
Капацитет: 20 модула с 5 нива всяко