Производство на техническа керамика, гр.Троян

Клиент: "КЕРАМОСИЛИКАТ" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки палети
Палетоместа: 36 бр.