Производство на метални изделия, с.Баня

Клиент: "ЕС ДИ ПАРТНЕРС" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 48 бр