Производство на бельо и трикотаж, гр.Петрич

Клиент: "ТЕКС 011" ЕООД
Тип метални стелажи: Стелажи за платове
Капацитет: 700 ролки