Логистична компания, гр.София

Клиент: "ДСВ ЕЪР ЕНД СИЙ"  ЕООД
Покупка на транспалетна количка с везна до 2т.