Конзолни стелажи, гр.Варна

Клиент: "ОДИСЕЙ 41" ООД
Тип метални стелажи: Конзолни  стелажи
Капацитет: Колони 4.20м, Дължина 6.00м, 3 нива