Компания, производител на асансьори, гр.Пловдив

Клиент: "ТЕХПРО И КО"
Тип метални стелажи: Стелажи за средни товари
Капацитет: 2 редици по 7.50м, с 4 нива