Компания, доставчик на машини, гр.София

Клиент: "ПРАЙМ ТЕХНОЛОДЖИЙС" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки товари
Палетоместа: 18 бр.