Картонажна фабрика, гр.Варна

Картонажната фабрика в гр.Варна обзаведе свое ново складово пространство с палетни стелажи. Височина на рамките от 4.50м и дължина на стелажните модули 2.70м. Товароносимосста на ниво е  за 1100кг /три палета по 350кг/ Монтирани са и предпазни бариери с цел безопасност при опериране в складовото пространство