Външен склад за керамика, гр.София

Монтирахме 3 редици по 50м на наш клиент с общо 580 броя палетоместа. Всяко ниво е с товароносимост 3300кг.