Аптека НОВА, гр.Варна

За нуждите на нова верига от аптеки в гр.Варна - изпълнихме обекта със стелажи за търговско оборудване. Оборудването е от налични стоки на склад и в рамките на 3 дни - доставихме и монтирахме успешно стелажите.