Συμβουλές

Η "Iracking" θα σας προσφέρει εντελώς δωρεάν συμβουλές σύμφωνα με τις ανάγκες σας - θα καθορίσει την καλύτερη λύση για τη βελτιστοποίηση της αποθήκης 

σας. 

Βασίζοντας στην εμπειρία μας θα πάρετε την καλύτερη προσφορά τιμής/ποιότητας στην αγορά. 

Για να πάρετε μια ιδέα για το είδος των υλικών που είναι κατάλληλα για τα προϊόντα σας, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τις παρακάτω γραφικές με 

τεχνικές πληροφορίες.

 

Σημειώστε ότι ο υπολογισμός των φορτίων είναι κατά προσέγγιση. 

Οι υπολογισμοί θα είναι διαφορετικοί για κάθε μεμονωμένο έργο, ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες.