Προσφορά

Βάσει των μελετών που διεξάγονται και του σχεδιασμού που έχετε 

εγκριθεί η "Iracking" θα σας δώσει μια λεπτομερή προσφορά, που θα 

σας παρουσιάσει την πρότασή μας. 

Η προσφορά περιλαμβάνει:

- Βασικές παράμετροι του συστήματος 

- Τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος 

- Προσφορά τιμής για όλο το σύστημα 

- Τιμή του τόπου παλέτας 

- Όροι πληρωμής και παράδοσης 

- Εγγύηση 

- Πρότυπα και Πιστοποιήσεις 

- Εγκατάσταση 

- Πρόσθετες Υπηρεσίες